Sukcesy

Mamy zaszczyt poinformowa� Pa�stwa, �e firma nasza uzyska�a tytu� lidera w bran�y TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA w konkursie odbywaj�cym si� przy II Europejskim Kongresie Transportowym TRANSLOG 2003.


Europejska firma - Dyplom przyznany w konkursie pod auspicjami ministra ds. europejskich RP.


Lider bran�y Transport - Spedycja - Logistyka - Tytu� nadany przez II Europejski Kongres Transportowy - Translog 2003.


Gazela Biznesu 2003 - Elitarny Klub Biznesu - W�ród firm o najwy�szej dynamice rozwoju.


Solidny partner - Certyfikat uczciwo�ci i terminowo�ci w biznesie.


Ranking 100 najlepszych firm na Pomorzu Zachodnim - Laureat konkursu za uzyskane wyniki finansowe.
Intertransports © 2018 INTEREK Studio › design